Despre noi

Educaţia si cercetarea reprezintă mijloacele prin care societatea trebuie să construiască cunoașterea ce va conduce la prosperitate, sustenabilitate si dezvoltarea personală a fiecărui cetăţean. 

Spre deosebire de multe alte țări, in România nu exista o Rețea de Centre de Știința. SCINET este prima Rețea  de Centre de Știința din România

În general, scopul centrelor de știința este de a face conexiunea între publicul larg si stiinţă, oferindu-le oportunitatea de a explora lumea științifica si tehnica, si de a pune întrebări. Sunt multe rolurile ce pot fi atribuite unui centru de cercetare de la experimentare până la încurajarea curiozităţii. Munca practică din cadrul unui centru de stiinţă precum experimentele „hand-on”, demonstraţiile si multe astfel de activităţii sunt ingrediente importante în învăţarea științei si în acelasi timp pot mări simţul de proprietate si de motivare al elevului. Această învăţare experienţială sub îndrumarea cercetătorilor va conduce cu siguranţă la o cunoaștere practică cuprinzătoare a celor care învaţă.

eScience Center este parte a proiectului SCINET si are rolul de a atrage copiii si elevii, de a stimula creativitatea si de a promova cunoașterea într-o manieră mai facilă care să poată fi înţeleasă de elevi. eScience Center promovează în Romania câteva mijloace educaţionale noi si inovative în peisajul educaţional naţional. Vizitatorii vor împărtăși activităţi si experienţe virtuale. 

Crearea SCINET si dezvoltarea unui model inovativ de învăţare a științei si a unei platforme interactive digitale eScience Center  reprezintă un pas înainte pentru elevii din liceele din România de a avea acces facil la stiinţă într-un mod diferit decât la scoală, având oportunitatea de a-si îmbunătăţii cunostinţele de fizică. Platforma digitală eScience produce toate avantajele fiind un instrument care funcționeazăă pe baza intuiţiei si creativităţii.